Nápověda

  

Jak rezervovat Grillpoint


1) Pro prohlížení dostupných Grillpointů bez úmyslu rezervace nepotřebujete být přihlášeni.
2) Pokud chcete provést rezervaci a máte již vytvořený účet, přihlaste se do systému. V opačném případě proveďte nejprve bezplatnou registraci, kde uvedete své kontaktní údaje.

 • Je nutné zapsat své skutečné údaje, protože nám slouží pro přímý kontakt s Vámi.

 

3) Vyberte si Grillpoint, který chcete rezervovat.
4) Pozorně si přečtěte provozní řád. V případě jeho nedodržení Vám budou zablokovány další rezervace.
5) Zvolte datum a čas rezervace.
6) Rezervujte!
7) V „Moje Rezervace“ máte přehled o Vašich aktivních rezervacích, které můžete mimo jiné i zrušit a uvolnit tak místo jiným zájemcům.

 • Datum a čas vytvořené rezervace již nelze změnit. Rezervaci lze pouze zrušit a vytvořit novou.
 • Při zrušení rezervace se rezervační poplatek nevrací (pokud se rezervační poplatek u Grillpointu platí)
 • Po aktivaci Grillpointu nebo po skončení neaktivované rezervace bude záznam o rezervaci v "Moje rezervace" automaticky smazán. (Zobrazují se pouze aktivní rezervace)

 

Co se stane po uložení rezervace v systému (rezervace s poplatkem)


1) Obdržíte email s potvrzením rezervace a s pokyny k platbě.

 • Platba se provádí prostřednictvím online platební karty a musí být provedena do 48hodin, jinak bude rezervace zrušena.

 

2) Po úspěšném zaplacení obdržíte email s potvrzením platby. V emailu budete mít uvedený aktivační a deaktivační kód pro aktivaci a deaktivaci Grillpointu.

  

Co se stane po uložení rezervace v systému (rezervace bez poplatku)


1) Obdržíte email s potvrzením rezervace. V emailu budete mít uvedený aktivační a deaktivační kód pro aktivaci a deaktivaci Grillpointu.

 

 

Jak aktivovat a zapnout Grillpoint


1) Půl hodiny před začátkem rezervace obdržíte prostřednictvím SMS opět aktivační a deaktivační kódy. Jsou to stejné kódy, které jste obdrželi již dříve emailem. 
2) Aktivaci Grillpointu provedete odesláním aktivačního kódu (ACTxxx) dle obdržených instrukcí a nebo také online v "Moje rezervace" v čase rezervace.

 • Aktivaci lze provést z jakéhokoliv telefonního čísla.
 • Aktivační kód lze odeslat nejdříve 30 minut před začátkem rezervace a můžete tak předejít ke komunikační prodlevě. Grillpoint bude automaticky aktivován až v čase rezervace a nikoliv dříve.
 • Komunikační prodleva může trvat 1-10 minut v závislosti na poloze Grillpointu. Proto aktivační SMS odešlete dříve než je čas vaší rezervace.

 

3) Stiskem tlačítka zapnete Grillpoint.

 • Grillpoint automaticky udržuje teplotu nastavenou provozovatelem (obvykle cca. 300°C) po dobu 30 minut než se ohřívání z bezpečnostních důvodů automaticky vypne. Grillpoint zůstává však stále aktivován. Pro pokračování ohřívacího cyklu opět stiskněte tlačítko.
 • Ohřívání lze ručně vypnout přidržením tlačítka po dobu 5 sekund. Grillpoint zůstává aktivován. Pro spuštění opětovného ohřívání stiskněte tlačítko.

 

 

Jak vypnout Grillpoint


1) Pokud přidržíte tlačítko po dobu 5 sekund, ohřívání se vypne. Grillpoint zůstává aktivován.
2) Ohřívání se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne po 30 minutách. Grillpoint zůstává aktivován.
3) Odesláním deaktivačního kódu se Grillpoint automaticky vypne a nebude ho moci již využít. Rezervace tím skončí a Grillpoint již nelze zapnout.

 • Po dobu, co je Grillpoint aktivní, zodpovídáte za jeho užívání. Proto pokud skončíte dříve, než máte konec rezervace, odešlete deaktivační kód a vyhnete se tím neoprávněnému používání (za případný nepořádek či vandalismus v době aktivovaného Grillpointu zodpovídá uživatel, který rezervaci provedl)

 

4) Grillpoint se automaticky deaktivuje po skončení rezervace.

 

 

Rezervace skončila, ale chcete ještě pokračovat v grilování


1) Rezervaci si můžete prodloužit provedením nové rezervace standardním způsobem.
2) Myslete na to, že rezervaci lze provádět pouze před započetím půlhodinového intervalu. To znamená, že např. v čase 8:06 můžete rezervovat nejbližší čas 8:30. Pokud chcete rezervovat čas již v 8:00, musíte rezervaci provést nejpozději v 7:59. V případě, že je vyžadován poplatek, můžete jej poslat i po započetí neaktivované rezervace.

 

Zrušení rezervace

1) Pro zrušení rezervace je nutné zaslat požadavek na elektronickou adresu info@parkbbq.cz nebo info@publicgrills.com.

2) Při zrušení rezervace se vrací pouze poměrná část ceny rezervace, a to i v případě špatného počasí, zrušení rezervace omylem či jiných důvodů.

 

Zapomenuté heslo


Pokud jste zapomněli heslo ke svému účtu, zde si ho obnovte.